* Trong ngoặc là số lượng đã bán được trong tháng này.